Perspektywy branży transportowej

Perspektywy branży transportowej


Teraz, gdy rok 2017 jest w lusterku wstecznym, nadszedł czas, aby objąć wszystko, co 2018 ma do zaoferowania. Niezależnie od tego, czy rok 2017 był dla ciebie dobry, czy szepczesz „dobrą zabawę” pod nosem, 2018 z pewnością będzie pełen nowych możliwości dla branży transportowej. Oto trzy najbardziej oczekiwane trendy na nadchodzący rok. Chociaż niektóre mogą wydawać się niemożliwe, inne będą łatwe do przyjęcia ... a 2018 z pewnością przetestuje determinację firm transportowych i całej branży!

Technologia

Postęp technologiczny w branży ma mieć rok sztandarowy. Oczekuje się, że wpływ technologii na zarządzanie flotą będzie ogromny. Rok 2018 przyniesie firmom transportowym dokładniejsze dane dzięki przyjaznym dla użytkownika systemom telematycznym o większym zakresie i szczegółowości. Bardziej wiarygodne dane oznaczają bardziej wydajne reformy logistyczne dotyczące redukcji kosztów, oceny ryzyka i utrzymania optymalnej wydajności floty.

Redukcja kosztów - Bardziej wydajne planowanie trasy pozwala obniżyć koszty paliwa i koszty konserwacji. Większe monitorowanie wydajności pojazdu i kierowcy z kolei prowadzi do mniejszej liczby roszczeń ubezpieczeniowych, a ostatecznie do korzystania z mniejszej liczby pojazdów na drodze ze względu na zwiększoną wydajność istniejącej floty. Ocena ryzyka - Analizy predykcyjne to kryształowa kula w branży, pozwalająca przewidywać i naprawiać problemy mechaniczne pojazdu, zanim wpłyną one na osiągi. Konserwacja - Szczegółowe i dokładne telematyki dostarczają firmom transportowym analizy danych, jak nigdy dotąd. Skomplikowane algorytmy, które kiedyś były formułowane ręcznie, są teraz tworzone automatycznie, co pozwala kierownictwu zobaczyć, ile pojazdów potrzebuje, aby zaspokoić potrzeby klienta, a także dostarczyć krytyczne dane na temat każdego pojazdu we flocie. Jedynym niebezpieczeństwem jest tutaj nadejście „przeciążenia danych” przy tak dużej ilości informacji dostarczanych przez systemy telematyczne floty. Największy talent do zarządzania będzie w stanie przetwarzać informacje i zbierać informacje potrzebne do zwiększenia wydajności w najbardziej efektywny sposób.

Ludzie

Gdy pokolenie tysiąclecia zaczyna zajmować pozycję władzy w branży, talent, który jest potrzebny do wykorzystania tych osiągnięć technologicznych, będzie na czele programu. Pokolenie, które nie tylko jest bardziej obeznane z technologią, ale także przesuwa linie priorytetów branży, niewątpliwie spowoduje zmiany w niektórych nieoczekiwanych miejscach. Firmy przewozowe mogą odczuwać skutki braku kierowców, ale to również można rozwiązać w niecodzienny sposób. Wysoko wykwalifikowani kierowcy są poszukiwani, co pozwala im na większą elastyczność i wyższe stawki wynagrodzenia. Wewnętrznie pracownicy znający branżę wprowadzą potrzebne zmiany. Ponownie pokolenie tysiąclecia zapewni wyjątkową siłę roboczą, która wykorzysta technologie zastosowane w celu zwiększenia wydajności planowania tras, zaoferuje możliwość pracy zdalnej i będzie w stanie korzystać z bardziej zautomatyzowanych systemów fakturowania i raportowania wydatków.

Bezpieczeństwo floty

Niestety w 2017 r. Odnotowano wzrost dotkliwości wypadków samochodów ciężarowych w stosunku do liczb zgłoszonych w 2015 r. Przemysł szybko zauważył potrzebę poprawy bezpieczeństwa, a firmy przewozowe stosują teraz śledzenie floty, technologię wspomagania kierowcy i telematykę, aby kontynuować swoje wysiłki w kierunku uczynienia dróg bezpieczniejszymi dla wszystkich

. W połączeniu z tymi środkami bezpieczeństwa menedżerowie flot naciskają również producentów, aby wprowadzili kopie zapasowe wideo, wyraźniejsze systemy monitorowania i automatyczne układy hamulcowe. Lepsza technologia konserwacji predykcyjnej zapewnia również menedżerom pokładową diagnostykę potrzebną do przewidywania problemów w pojeździe przed jego awarią.

Przyszłość jest jasna

Te najnowsze trendy to dla menedżerów flot szansa na nagrodę, aby zrozumieć i przeanalizować przyszłość. Firmy transportowe, które odnoszą sukcesy, są znane z tego, że wykorzystują najnowsze technologie i teraz muszą przyciągnąć siłę roboczą, która może wykorzystać ich moc. Potencjalne priorytety i perspektywy na nadchodzący rok z pewnością nabierają nowego i ekscytującego kształtu i chociaż „trendy” nie są gwarancjami, można uczciwie założyć, że przyjęcie tych zmian zwiększy Twoje szanse na pozostanie w czołówce.