Przewody i kable

Oto podstrona: 4


W obecnym scenariuszu rynkowym rynek przewodów i kabli elektrycznych jest bardzo konkurencyjny. Liczba markowych i niemarkowych graczy jest dostępna na tym konkurencyjnym rynku. Indyjski przemysł drutów i kabli jest napędzany głównie wolumenem. Rynek drutów i kabli w Indiach stanowi prawie 40% przemysłu elektrycznego. W obecnej erze konkurencyjnego rynku markowy drut i CoS przyjęły różne strategie marketingowe, takie jak penetracja rynku, rozwój nowych produktów, strategia promocji. Przemysł drutowy i kablowy przechodzi z sektora niezorganizowanego do sektora zorganizowanego. Jakość i parametry techniczne renomowanych marek odgrywają dynamiczną rolę w określaniu popytu na różne produkty. Po przestudiowaniu różnych parametrów, takich jak oczekiwania klientów i postrzeganie, należy stale wdrażać strategie marketingowe.

Rynek drutów i kabli

Przemysł drutów i kabli w Indiach przeszedł długą drogę, od małej branży do bardzo dużej w ciągu ostatniej dekady. Mimo że w branży występuje wiele niuansów technicznych i jakościowych, w większości zależy ona od wielkości produkcji. W ciągu ostatnich 20 lat branża zmieniła się z sektora niezorganizowanego w sektor zorganizowany. Nadal 35% przemysłu nadal należy do sektora niezorganizowanego. Rosnące zapotrzebowanie na moc, światło i komunikację utrzymało wysoki popyt na przewody i kable. Rynek drutów i kabli w Indiach stanowi prawie 40% przemysłu elektrycznego. Według ekspertów branżowych oczekuje się, że podwoi rozmiar w ciągu najbliższych 5 lat. Rynek rośnie przy CAGR wynoszącym 15% w wyniku wzrostu segmentu mocy i infrastruktury.

Chcąc używać dobrej jakości miedzi, istnieją różne wady i poważne konsekwencje stosowania niesprawdzonej miedzi do okablowania zgodnie z tabelą. Względne wartości specyfikacji zmierzone dla drutów za pomocą elektrolitycznej miedzi o dużej wytrzymałości względem złomu rafinowanego (komercyjnego) (dla drutu 1sq mm) Wyniki badań (na następnej stronie) wyraźnie dowodzą, że druty z miedzią komercyjną są nie tylko gorsze pod względem fizycznym właściwości, ale alarmująco obniżają parametry elektryczne, takie jak przewodnictwo. Udowodniono ponadto, że wysoki poziom zanieczyszczeń spowodował gwałtowny wzrost odporności aż o 88%. To oczywiście tłumaczy prawie dwukrotny wzrost temperatury w porównaniu z miedzią ETP, ponieważ wyższa rezystancja powoduje wyższe straty powodujące ciepło. Dlatego ICA India zdecydowanie zaleca wszystkim zainteresowanym, takim jak konsultanci, wykonawcy, elektrycy itp., Rozważenie zastosowania wyłącznie drutów miedzianych z certyfikatem ISI. Gospodarka Indii i planowanie rządowe w celu zwiększenia działalności deweloperskiej w obszarze energii, telekomunikacji i nieruchomości mogą przyspieszyć tempo wzrostu w sektorze drutu i kabli.

* Profil produktu: Sektor przewodów i kabli jest klasyfikowany zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego, takimi jak kabel zasilający, drut i kabel do sprzętu elektrycznego, drut uzwojenia, drut odsłonięty, kabel komunikacyjny oraz akcesoria do kabli i kabli. Obecnie globalny rynek izolowanych drutów i kabli składa się z przewodów elektrycznych do 1000 woltów z 70,60% światowego zapotrzebowania, a pozostały odsetek 29,40% składa się z kabla współosiowego i współosiowego przewodu elektrycznego, przewodów elektrycznych powyżej 1000 woltów , izolowany drut uzwojeniowy z miedzi, kable światłowodowe i inny izolowany drut uzwojeniowy.

* Scenariusz konkurencyjny: przemysł drutowy i kablowy ma charakter zorganizowany ze względu na dostępność ograniczonej liczby uczestników rynku. Istnieje około 65% zorganizowanych graczy i 35% niezorganizowanych graczy w sektorze przewodów i kabli. Z powodu ostrej konkurencji ze strony takich krajów jak Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki i Arabia Saudyjska indyjskie firmy z branży kabli i kabli nie mają przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Jakość i różnorodność drutów i kabli z ich zastosowaniami w różnych branżach sprawiają, że jest ono wymagające w kilku krajach.

* Ryzyko związane z zasobami: Surowcami używanymi do produkcji drutów i kabli są miedź i aluminium jako materiał przewodzący oraz tworzywa sztuczne i guma do izolacji. Pomimo faktu, że Indie mają bogate zasoby metali, dostępność miedzi i aluminium w surowcach jest największym wyzwaniem, przed którym stoją podmioty sektora. Rosnąca cena surowców stanowi duże zagrożenie dla stabilnej ceny i kosztów produkcji drutu i kabli. Rosnące ceny aluminium i miedzi stają się poważnym problemem, ponieważ zmniejszają marżę zysku przedsiębiorstw. Na arenie międzynarodowej większość krajów zazwyczaj wybiera struktury cen zmiennych, w których pewne wahania cen surowców są automatycznie korygowane w cenach gotowych produktów. Ale w Indiach przedsiębiorstwa realizują zamówienia według stałych cen, więc różne ceny surowców uderzają bezpośrednio w producentów. Zależność importu sektora drutów i kabli w Indiach jest wysoka, ponieważ wydobycie minerałów w celu uzyskania miedzi i aluminium do produkcji drutów i kabli wymaga zezwoleń prawnych, a ze względu na ochronę środowiska zezwolenie jest udzielane do pewnego limitu. W związku z tym sektor ma wysokie ryzyko wahań na rynku zagranicznym w zakresie produkcji, ponieważ jest on bezpośrednio związany z importem surowca.

Przemysł przeszedł od zdominowanej przez niezorganizowanych graczy z sektora do markowych i wysokiej jakości graczy o krajowej renomie. Chociaż przemysł kabli i kabli w Indiach jest w dużej mierze zależny od wielkości, parametry jakościowe i techniczne renomowanych marek odgrywają dynamiczną rolę w określaniu popytu na różne produkty. Rynek drutu i kabli w Indiach przeszedł długą drogę, od małej branży do bardzo dużej w ciągu ostatniej dekady. Branża opiera się głównie na wielkości, choć ma wiele niuansów technicznych i jakościowych. W ciągu ostatnich 20 lat branża zmieniła się z sektora niezorganizowanego w sektor zorganizowany, chociaż 35% przemysłu nadal należy do sektora niezorganizowanego. Rynek drutów i kabli w Indiach stanowił prawie 40% przemysłu elektrycznego. Według zespołu badawczego metal world „oczekuje się, że podwoi rozmiar w ciągu najbliższych pięciu lat. Branża rozwija się ze złożoną roczną stopą wzrostu wynoszącą 15% w wyniku wzrostu segmentu mocy i infrastruktury ”. Indyjski przemysł drutów i kabli jest napędzany głównie wolumenem. Na arenie kabli elektroenergetycznych przemysł kablowy WN i SN odnotował wzrost głównie dzięki przyspieszeniu w realizacji trwających projektów w gazociągu. Ponadto popyt na kable wysokiego i niskiego napięcia stale rośnie w gęsto zaludnionych miastach metra, gdzie instalacja napowietrznych wież przesyłowych jest droga, a także niebezpieczna. Drut i kabel stanowią dostawę energii elektrycznej w naszym domu. Prowadząc główny wyłącznik lub skrzynkę bezpieczników do gniazdek, urządzeń i urządzeń wewnątrz i na zewnątrz, przewód i kabel muszą być odpowiednio dobrane i zainstalowane, aby zapewnić przepływ prądu w naszym domu. Drut elektryczny ma oczywiste zastosowania, takie jak dostarczanie energii w całym kraju i przez nasz dom. Podczas gdy terminy drut i kabel są często używane zamiennie, technicznie drut jest jednym przewodnikiem elektrycznym, a kabel jest grupą przewodników lub drutów zamkniętych w osłonie. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie konsumentów detalicznych, w związku z szybką urbanizacją i rozwojem rynków wiejskich rynek drutu i kabli rozwija się bardzo szybko.

Zachowanie konsumenta

Termin Zachowanie konsumenckie odnosi się do badania, w jaki sposób osoby podejmują decyzje o przeznaczeniu dostępnych zasobów na produkty związane z konsumpcją. Studiujący klienci dostarczają wskazówek na temat opracowywania nowych produktów, funkcji produktu, cen, kanałów, komunikatów i innych elementów marketingu-mix. Zachowanie konsumenta odnosi się do zachowania, które konsumenci wykazują podczas wyszukiwania, zakupu, używania, oceny i pozbywania się produktów i usług, które, jak się spodziewają, zaspokoją ich potrzeby. Badanie zachowań konsumenckich to badanie, w jaki sposób osoby podejmują decyzje o wydaniu dostępnych zasobów, takich jak czas, pieniądze i wysiłek na przedmioty związane z konsumpcją. Aby przetrwać i wyhodować Org. musi zachwycać klientów. Konsumenci będą zachwyceni, jeśli dostaną więcej niż oczekują. Badanie zachowań konsumentów pomaga poznać ich oczekiwania i poświęcenia, które są gotowi podjąć, aby spełnić te oczekiwania. Badanie zachowań konsumentów zakłada, że ​​konsumenci są aktorami na rynku. Konsumenci odgrywają różne role na rynku. Począwszy od dostawcy informacji po konsumenta, od użytkownika do płatnika i sprzedawcy, konsumenci odgrywają rolę w procesie decyzyjnym. Różni ludzie odgrywają różne role na różnych etapach zakupu. Nabywca lub klient może nie być tą samą osobą, na przykład osoba kupująca produkt dla rodziny może nie być konsumentem produktu.

Czynniki wpływające na zachowanie konsumentów

Proces decyzyjny konsumenta wyjaśnia proces wewnętrzny, a także indywidualne zachowanie przy podejmowaniu decyzji dotyczących produktu lub usługi. Na proces konsumpcji wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak czynniki kulturowe, społeczne, osobiste i psychologiczne.

* Wpływ czynników kulturowych: Kultura, subkultura, klasa społeczna mają szczególny wpływ na zachowania zakupowe. * Kultura: Kultura jest podstawowym wyznacznikiem potrzeb i zachowania danej osoby. Kultura odnosi się do tradycji, tabu, wartości i podstawowych postaw całego społeczeństwa, w którym żyje jednostka.

* Klasa społeczna: Klasa społeczna odnosi się do hierarchicznych układów społeczeństwa na różne podziały, z których każdy oznacza status społeczny lub pozycję. Klasa społeczna jest ważnym wyznacznikiem zachowań konsumenckich, ponieważ wpływa na wzorce konsumpcji, styl życia, wzorce medialne, działania i zainteresowania konsumentów. * Grupy referencyjne: Różne postawy mają wpływ na nastawienie, wartość i zachowanie jednostki. Grupy te nazywane są grupami referencyjnymi i mają bezpośredni lub pośredni wpływ na jednostkę. Na zachowania zakupowe konsumentów duży wpływ ma grupa referencyjna, do której należą lub do której aspirują. Inicjatywy rządowe mające na celu rozwój przemysłu kablowego w Indiach

W Indiach mamy przemysł produkcji kabli głównie w 2 segmentach: zorganizowany i niezorganizowany. W sektorze zorganizowanym kable są wytwarzane z najlepszych / pierwotnych surowców zgodnie ze specyfikacją, są odpowiednio testowane podczas produkcji na różnych etapach, a produkt końcowy jest ponownie testowany przed wysyłką. To sprawia, że ​​produkty z sektora zorganizowanego są droższe niż sektor niezorganizowany. Przemysł kablowy w sektorze niezorganizowanym działa głównie w branży okablowania budynków domowych, gdzie nie przestrzega się kontroli jakości. Głównym powodem jest to, że użytkownik końcowy nie jest również świadomy wszystkich wymagań jakościowych. Jednak sytuacja się zmienia. Dzięki mnóstwu reklam i kampanii reklamowych skierowanych do tego segmentu ludzie stają się coraz bardziej świadomi jakości produktów w tej kategorii i zadają pytania przed podjęciem decyzji o kablach i okablowaniu. Jest to krok we właściwym kierunku, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo i trwałość urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Reklama to pozytywny krok dla naszej branży. Ale, jak musieliście zauważyć, głównym celem są przewody domowe, a nie kable, które są produktem przemysłowym. Przemysł, który rozwija się w tempie około 15%, zacznie rosnąć w tempie ponad 20% w ciągu najbliższych 5 lat. Przemysł przewodów i kabli w Indiach przeszedł długą drogę, od małej branży do bardzo dużej w ciągu ostatniej dekady. Rosnące zapotrzebowanie na moc, światło i komunikację utrzymało wysoki popyt na przewody i kable. Trend ten będzie się utrzymywał, ponieważ popyt na niezawodną, ​​wydajną energię i transmisję danych wzmocni także przemysł drutów i kabli w przyszłości. W ciągu ostatnich 20 lat branża zmieniła się z sektora niezorganizowanego w sektor zorganizowany. Mimo to 35% przemysłu nadal należy do niezorganizowanego sektora. W Indiach wielkość produkcji kabli wynosi około 40 000 Rs. Indie są jednym z największych odbiorców energii elektrycznej po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Przyspieszona urbanizacja i rosnące obawy o zanieczyszczenie zwiększyły inwestycje w szyny metra do masowego transportu miejskiego.

W obecnym scenariuszu rynkowym rynek drutów i kabli elektrycznych jest bardzo konkurencyjny. Liczba markowych i niemarkowych graczy jest dostępna na tym konkurencyjnym rynku. Indyjski przemysł drutów i kabli jest napędzany głównie wolumenem. Rynek drutów i kabli w Indiach stanowi prawie 40% przemysłu elektrycznego. W obecnej erze konkurencyjnego rynku markowy drut i CoS przyjęły różne strategie marketingowe, takie jak penetracja rynku, rozwój nowych produktów, strategia promocji. Przemysł drutowy i kablowy przechodzi z sektora niezorganizowanego do sektora zorganizowanego. Jakość i parametry techniczne renomowanych marek odgrywają dynamiczną rolę w określaniu popytu na różne produkty. Po przestudiowaniu różnych parametrów, takich jak oczekiwania klientów i postrzeganie, należy stale wdrażać strategie marketingowe.

Rynek drutów i kabli

Przemysł drutów i kabli w Indiach przeszedł długą drogę, od małej branży do bardzo dużej w ciągu ostatniej dekady. Mimo że w branży występuje wiele niuansów technicznych i jakościowych, w większości zależy ona od wielkości produkcji. W ciągu ostatnich 20 lat branża zmieniła się z sektora niezorganizowanego w sektor zorganizowany. Nadal 35% przemysłu nadal należy do sektora niezorganizowanego. Rosnące zapotrzebowanie na moc, światło i komunikację utrzymało wysoki popyt na przewody i kable. Rynek drutów i kabli w Indiach stanowi prawie 40% przemysłu elektrycznego. Według ekspertów branżowych oczekuje się, że podwoi rozmiar w ciągu najbliższych 5 lat. Rynek rośnie przy CAGR wynoszącym 15% w wyniku wzrostu segmentu mocy i infrastruktury.

Chcąc używać dobrej jakości miedzi, istnieją różne wady i poważne konsekwencje stosowania niesprawdzonej miedzi do okablowania zgodnie z tabelą. Względne wartości specyfikacji zmierzone dla drutów za pomocą elektrolitycznej miedzi o dużej wytrzymałości względem złomu rafinowanego (komercyjnego) (dla drutu 1sq mm) Wyniki badań (na następnej stronie) wyraźnie dowodzą, że druty z miedzią komercyjną są nie tylko gorsze pod względem fizycznym właściwości, ale alarmująco obniżają parametry elektryczne, takie jak przewodnictwo. Udowodniono ponadto, że wysoki poziom zanieczyszczeń spowodował gwałtowny wzrost odporności aż o 88%. To oczywiście tłumaczy prawie dwukrotny wzrost temperatury w porównaniu z miedzią ETP, ponieważ wyższa rezystancja powoduje wyższe straty powodujące ciepło. Dlatego ICA India zdecydowanie zaleca wszystkim zainteresowanym, takim jak konsultanci, wykonawcy, elektrycy itp., Rozważenie zastosowania wyłącznie drutów miedzianych z certyfikatem ISI. Gospodarka Indii i planowanie rządowe w celu zwiększenia działalności deweloperskiej w obszarze energii, telekomunikacji i nieruchomości mogą przyspieszyć tempo wzrostu w sektorze drutu i kabli.

Profil produktu: Sektor przewodów i kabli jest klasyfikowany zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego, takimi jak kabel zasilający, drut i kabel do sprzętu elektrycznego, drut uzwojenia, odsłonięty drut, kabel komunikacyjny oraz akcesoria do kabli i kabli. Obecnie globalny rynek izolowanych drutów i kabli składa się z przewodów elektrycznych do 1000 woltów z 70,60% światowego zapotrzebowania, a pozostały odsetek 29,40% składa się z kabla współosiowego i współosiowego przewodu elektrycznego, przewodów elektrycznych powyżej 1000 woltów , izolowany drut uzwojeniowy z miedzi, kable światłowodowe i inny izolowany drut uzwojeniowy. Scenariusz konkurencyjny: Branża drutów i kabli ma charakter zorganizowany ze względu na dostępność ograniczonej liczby uczestników rynku. Istnieje około 65% zorganizowanych graczy i 35% niezorganizowanych graczy w sektorze przewodów i kabli. Z powodu ostrej konkurencji ze strony takich krajów jak Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki i Arabia Saudyjska indyjskie firmy z branży kabli i kabli nie mają przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Jakość i różnorodność drutów i kabli z ich zastosowaniami w różnych branżach sprawiają, że jest ono wymagające w kilku krajach.