PHP + BLOB + Oracle – Wgrywanie danych do bazy, czyli upload obrazu lub innego pliku binarnego

Oracle udostępnia o wiele bardziej zaawansowane mechanizmy do współpracy ze swoją bazą niż MySQL. Jest to widoczne prawie na każdym kroku – również, gdy łączymy się z bazą Oracla za pomocą PHP. Ewidentnym na to przykładem jest upload plików binarnych do bazy z poziomu PHP. W MySQL niejako wklejamy plik do zapytania SQL. W Oracle nie jest to już takie oczywiste.

Czytaj całość...

PL/SQL w Oracle ? porównanie typów kolekcyjnych VARRAY i NESTED TABLE

Typy kolekcyjne to implikacja wynikająca z obiektowego rozszerzenie języka SQL w Oracle. Służy ono do zawierania wielu wartości wewnątrz jednego wiersza tabeli – innymi słowy – do tworzenia kolumny, której pole jest tabelą.

Czytaj całość...

PL/SQL w Oracle – Tworzenie typu (obiektu) i ciała (body)

Szablon tworzenia przykładowego typu klasy obiekt, a poniżej ciało do przykładowej procedury i funkcji.

Czytaj całość...