Podzapytania skorelowane (correlated subqueries) i nieskorelowane w SQL na przykładzie MySQL

Podzapytania skorelowane to specyficzny rodzaj budowania zapytań w języku SQL, który pozwala nam na uzyskanie pewnych informacji wprost z bazy danych, które to informacje nie są możliwe do uzyskania wprost za pomocą zwykłych (nieskorelowanych podzapytań). Nie znając konstrukcji skorelowanych podzapytań SQL, musielibyśmy w celu pozyskania niektórych interesujących nas informacji, wykonywać wiele zapytań i podzapytań prostych i dodatkowo obrabiać jeszcze wyniki za pomocą języka programowania. To dokładnie taka sama sytuacja, jak w takim przypadku, gdy chcielibyśmy pobrać informacje z kilku tabel nie znając konstrukcji JOIN.

Czytaj całość...

Błąd „can’t connect to MySQL server” w PHP na Linux Fedora

Kiedy łączymy się z poziomu PHP ze zdalnym serwerem MySQL za pośrednictwem funkcji mysql_connect() możemy zostać bardzo rozczarowani, gdy nam to się nie uda i nie znamy przyczyny. Trochę światła może rzucić na całą sytuację wywołanie funkcji mysql_error(). Jeżeli w odpowiedzi otrzymamy komunikat rozpoczynający się tak jak w tytule to najprawdopodobniej pomoże, któraś z poniższych rad.

Czytaj całość...

PHP + MySQL: Połączenie z bazą danych i wykonanie zapytania

PHP oferuje bardzo wygodne mechanizmy do pracy z większością baz danych. Funkcje mają podobne nazwy i wywołania, więc przejście z jednej bazy do drugiej nie nastręcza wielkich problemów. Poniżej pokazany jest przykład jak połączyć się z serwerem MySQL zlokalizowanym na localhost, wybrać przykładową bazę danych o nazwie test oraz wykonać na niej przykładowe zapytanie SQL.

Czytaj całość...

MySQL + phpMyAdmin – instalacja i konfiguracja na Linux Fedora via yum

Czym jest MySQL, chyba wie każdy – najbardziej popularna, darmowa baza danych. Czym jest phpMyAdmin, też wie chyba każdy – najwygodniejsze narzędzie do zarządzania MySQL, jakie napisano. Ich instalacja i konfiguracja na systemie Linux (Windows też) jest prosta i szybka.

Czytaj całość...