Data i czas w C# i .NET – DateTime, DateTimeOffset i TimeSpan

Pisząc w środowisko C# i .NET mamy do dyspozycji 3 bardzo wygodne klasy pozwalające na operowanie na datach i czasie. Klasy te oferują wiele bardzo przydatnych metod – zarówno statycznych, jak i nie-statycznych. W niniejszym tekście skupię się natomiast tylko na ogólnym zastosowaniu powyższych klas, by dać czytelnikowi wiedzę o tym, do czego służą poszczególne klasy.

Czytaj całość...

Tutorial LINQ w C# i .NET 4.5 na przykładzie operatora Min

LINQ to rozszerzenie języka C# umożliwiające zadawanie zapytań do tablic i innych rodzajów kolekcji w sposób znany z języka SQL. Przyśpiesza to znacząco pisanie kodu oraz skraca konieczny kod do wykonania danego zadania.

LINQ oferuje wiele, wiele operatorów, którymi możemy budować nasze zapytania. Ja w poniższym tekście tylko pokażę możliwości tego rozszerzenia, na przykładzie operatora Min, którym możemy odnajdywać wartości minimalne w kolekcji – w dowolnym znaczeniu słowa ‘minimalne’.

Pierwszy przykład jest bardzo prosty. Po nim nawet nie widać, że zastosowano tu składnię LINQ. Kod odnajduje po prostu minimalną wartość w tablicy liczb. W tym przypadku kod wypisze na konsolę liczbę 3.

Czytaj całość...

Porównanie i różnice między typami danych Double, Float i Decimal w C# .NET 4.0

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdy korzystamy tylko z liczb całkowitych w naszym programie (np. -1, 0, 4) to wykorzystujemy odpowiedniki typu Integer (np. int, short, long, uint). Obliczenia wtedy są dokładne, lecz nie możemy korzystać z dobrodziejstw ułamków.

Z drugiej strony, gdy wiemy, że będziemy korzystać z ułamków w naszym programie, to stosujemy liczby zmiennoprzecinkowe, czyli odpowiedniki typy Float (np. float, single, double, real). Możemy wtedy operować na ułamkach, ale musimy się zgodzić z tym, że niektóre liczby nie będą zapisane dokładnie, a jedynie w postaci bardzo przybliżonej do wartości oczekiwanej. Wynika to z tego, że liczby zmiennoprzecinkowe wykorzystują podstawę o wartości 2, a co za tym idzie np. liczba 0.1 ma nieskończone rozwinięcie w tym zapisie i musimy zaokrąglać do najbliżej wartości jaka mieści się w ograniczonej liczbie bitów.

Czytaj całość...

Nowości w Visual Studio 11 i .NET 4.5 – Visual Studio 11 Developer Preview

Dużymi krokami nadchodzi 11sta wersja znanego wszystkim środowiska programistycznego o nazwie Visual Studio firmy Microsoft. Nowości jest sporo.

Zmian doczekały się obsługiwane języki VB, C#, C++, F#. Nie będę opisywał tu szczegółowo wprowadzonych zmian. Wspomnę tylko, że w przypadku C#, zostały wprowadzone ułatwienia dotyczące pisania asynchronicznego kodu – wyeliminowana została konieczność stosowania tzw. callbacks.

W wersji VS11 pojawia się też nowa wersja .NET Framework – teraz w wersji 4.5. Tutaj zmian jest wiele… Od obsługi UTF-16 w konsol, przez poprawę kompresji ZIP, po poprawki w ASP, WPF, WCF i WF.

Kompletny zestaw informacji na temat VS11 można odnaleźć pod oficjalnym adresem: link.

Czytaj całość...

Formatowanie tekstu w C# i .NET 4.0 – drukowanie zmiennych na konsolę

Metody do wypisywania tekstu na konsolę takie jak Console.WriteLine() oraz Console.Write() umożliwiają wplatanie zmiennych w ciąg tekstu wysyłany na konsolę w sposób podobny do znanej z C funkcji printf(). Obrazuje to poniższy przykład.

Czytaj całość...

Klasa System.Console w C# .NET 4.0 – podstawowa obsługa konsoli w trybie tekstowym

Klasa System.Console umożliwia dzięki swoim metodom i atrybutom obsługę aplikacji w trybie tekstowym za pomocą konsoli znakowej.

Czytaj całość...

Klasa System.Environment w C# .NET 4.0 – pobieranie zmiennych środowiskowych

Klasa System.Environment umożliwia dzięki swoim metodom i atrybutom uzyskanie cennych informacji na temat systemu operacyjnego, sprzętu i całego środowiska, na którym wykonywana jest aplikacja.

Czytaj całość...

Przekazywanie parametrów przez wiersz poleceń w C#

Aby odczytać w naszej aplikacji napisanej w C# parametry przekazane przez wiersz poleceń przy wywołaniu aplikacji, mamy do dyspozycji 2 metody. O tyle o ile pierwsza jest dla większości oczywista, to ta druga już jest mniej znana.

Czytaj całość...

Kurs C# .NET 4.0 ? cz.2 ? Jak ułatwić sobie programowanie

W drugiej części mojego kursu dotyczącego programowania na platformie .NET 4.0 zapoznamy się trochę ze środowiskiem Visual Studio 2010, które jest oficjalnym środowiskiem przeznaczonym dla C# i .NET 4.0. Istnieje oczywiście linia darmowych produktów z tej serii oznaczona przez Express. Nie będę omawiał tu środowiska od podstaw, gdyż zakładam, że piszę dla już odrobinę doświadczonych programistów. W niniejszym tekście opiszę tylko kilka technik, które warto poznać już na samym początku nauki programowania pod .NET i VS, aby ułatwić sobie życie.

Czytaj całość...

Błąd 0×80070002 ‘Nie można odnaleźć określonego pliku’ podczas instalacji Visual Studio i .NET Framework

Podczas instalacji Visual Studio (u mnie w wersji 2010 Ultimate) wystąpił błąd przy komponencie .NET Framework (u mnie w wersji 4.0). W zależności do którego logu się spoglądało, miał on numer 2 albo 0×80070002, albo był to błąd nieznany, albo był to błąd z komunikatem ‘Nie można odnaleźć określonego pliku’. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste.

Czytaj całość...

Kurs C# .NET 4.0 – cz.1 – Wprowadzenie

Niniejszy tekst jest pierwszą częścią z całej serii poświęconej programowaniu na platformę .NET 4.0 z użyciem języka C#. Nie bez przyczyny nie wspominam tu o żadnym konkretnym środowisku (np. Visual Studio), gdyż na początku posługiwać będziemy się tylko Notatnikiem i kompilatorem CSC (C Sharp Compiler).

Czytaj całość...