Hibernate ORM i J2EE: Znaczenie i różnica między atrybutem CASCADE i INVERSE na definicji relacji

Nieznajomość znaczenia atrybutów cascade oraz inverse nie uniemożliwia korzystania z Hibernate (znanego ORM dla J2EE). Sprawi jednak, że nieświadomie będziemy ofiarą mniejszej wydajności pracy naszej aplikacji z powodu zbędnych, dodatkowych zapytań do bazy danych.

Czytaj całość...

Podzapytania skorelowane (correlated subqueries) i nieskorelowane w SQL na przykładzie MySQL

Podzapytania skorelowane to specyficzny rodzaj budowania zapytań w języku SQL, który pozwala nam na uzyskanie pewnych informacji wprost z bazy danych, które to informacje nie są możliwe do uzyskania wprost za pomocą zwykłych (nieskorelowanych podzapytań). Nie znając konstrukcji skorelowanych podzapytań SQL, musielibyśmy w celu pozyskania niektórych interesujących nas informacji, wykonywać wiele zapytań i podzapytań prostych i dodatkowo obrabiać jeszcze wyniki za pomocą języka programowania. To dokładnie taka sama sytuacja, jak w takim przypadku, gdy chcielibyśmy pobrać informacje z kilku tabel nie znając konstrukcji JOIN.

Czytaj całość...

PHP + BLOB + Oracle – Wgrywanie danych do bazy, czyli upload obrazu lub innego pliku binarnego

Oracle udostępnia o wiele bardziej zaawansowane mechanizmy do współpracy ze swoją bazą niż MySQL. Jest to widoczne prawie na każdym kroku – również, gdy łączymy się z bazą Oracla za pomocą PHP. Ewidentnym na to przykładem jest upload plików binarnych do bazy z poziomu PHP. W MySQL niejako wklejamy plik do zapytania SQL. W Oracle nie jest to już takie oczywiste.

Czytaj całość...

Błąd „can’t connect to MySQL server” w PHP na Linux Fedora

Kiedy łączymy się z poziomu PHP ze zdalnym serwerem MySQL za pośrednictwem funkcji mysql_connect() możemy zostać bardzo rozczarowani, gdy nam to się nie uda i nie znamy przyczyny. Trochę światła może rzucić na całą sytuację wywołanie funkcji mysql_error(). Jeżeli w odpowiedzi otrzymamy komunikat rozpoczynający się tak jak w tytule to najprawdopodobniej pomoże, któraś z poniższych rad.

Czytaj całość...

PHP + MySQL: Połączenie z bazą danych i wykonanie zapytania

PHP oferuje bardzo wygodne mechanizmy do pracy z większością baz danych. Funkcje mają podobne nazwy i wywołania, więc przejście z jednej bazy do drugiej nie nastręcza wielkich problemów. Poniżej pokazany jest przykład jak połączyć się z serwerem MySQL zlokalizowanym na localhost, wybrać przykładową bazę danych o nazwie test oraz wykonać na niej przykładowe zapytanie SQL.

Czytaj całość...

PostgreSQL – instalacja przez yum i konfiguracja dla PHP na Linux Fedora

PostgreSQL to kolejna, po MySQL, bardzo popularna i darmowa baza danych. Jej instalacja i konfiguracja na systemie Linux jest prosta i szybka.

Czytaj całość...

MySQL + phpMyAdmin – instalacja i konfiguracja na Linux Fedora via yum

Czym jest MySQL, chyba wie każdy – najbardziej popularna, darmowa baza danych. Czym jest phpMyAdmin, też wie chyba każdy – najwygodniejsze narzędzie do zarządzania MySQL, jakie napisano. Ich instalacja i konfiguracja na systemie Linux (Windows też) jest prosta i szybka.

Czytaj całość...

PL/SQL w Oracle ? porównanie typów kolekcyjnych VARRAY i NESTED TABLE

Typy kolekcyjne to implikacja wynikająca z obiektowego rozszerzenie języka SQL w Oracle. Służy ono do zawierania wielu wartości wewnątrz jednego wiersza tabeli – innymi słowy – do tworzenia kolumny, której pole jest tabelą.

Czytaj całość...

PL/SQL w Oracle – Tworzenie typu (obiektu) i ciała (body)

Szablon tworzenia przykładowego typu klasy obiekt, a poniżej ciało do przykładowej procedury i funkcji.

Czytaj całość...