Współpraca Magento z serwerami SMTP wymagającymi uwierzytelniania (autoryzacji)

Wiekszość serwerów poczty wychodzącej SMTP wymaga obecnie autoryzacji. Ogranicza to możliwość rozsiewania SPAMu. System sklepów internetowych Magento niestety nie przyjmuje tego faktu do świadomości. Być może dlatego, że niekorzystnie wpłynęł by to na firmy, które sprzedają dodatki do Magento umożliwiające łączenie się z tym serwerami za około 30$-80$. W internecie jest kilka rozwiązań wymagających ingerencji w kod sklepu. Ta metoda jest konieczny, gdy mamy sklep postawiony na zewnętrznym hostingu.

Gdy jednak mamy Magento postawione u siebie na serwerze to istnieje o wiele prostsze rozwiązanie:

  • Na serwerze stawiamy sobie lokalny serwer poczty, np. hMailServer
  • Konfigurujemy nasz lokalny serwer poczty, aby przekazywał maile z uwierzytelnianiem na serwer pocztowy, tam gdzie mamy skrzynkę
  • Konfigurujemy Magento, aby korzystał naszego serwera pocztowego via localhost już bez uwierzytelniania