Wskaźnik na funkcję w C++

W C++ wskaźnik na funkcję ma specyficzną budowę trudną do zapamiętania. Na forum portalu 4programmers pojawiła się recepta użytkownika Azarien na to, jak można sobie ułatwić utrwalenie w pamięci budowy owych wskaźników:

 • tworzymy nagłówek normalnej funkcji
 • void foo(void *ptr, int size)

 • przy czym nazwy parametrów pomijamy
 • void foo(void*,int)

 • następnie nazwę funkcji (stanie się ona nazwą zmiennej lub parametru) poprzedzamy gwiazdką i bierzemy w nawias
 • void (*foo)(void*,int)

 • jeżeli foo ma być zmienną, zakańczamy średnikiem
 • void (*foo)(void*,int);

 • jeżeli parametrem funkcji, po prostu wklejamy w listę parametrów
 • void Function(void (*foo)(void*,int)) {}

 • jeżeli nazwą nowego typu, poprzedzamy typedefem
 • typedef void (*foo)(void*,int);

 • a jeżeli chcemy mieć parametr funkcji jako sam typ bez nazwy parametru, w nazwie zostaje nawias i gwiazdka
 • void Function(void (*)(void*,int));