Listy e-mail widziane jako SPAM

Kiedy wysyłamy listy e-mail z naszej aplikacji internetowej, mogą one zostać zakwalifikowane jako spam przez filtry anty-spamowe. Czemu tak się dzieje? Filtry antyspamowe pracują zgodnie z poniższym algorytmem:

  • Biorą domenę z nagłówka FROM. Dla user@domena.pl będzie to domena.pl.

  • Sprawdzają na serwerze DNS, jaki jest rekord MX dla tej domeny. Rekord MX danej domeny mówi o tym, jaka domena jest odpowiedzialna za wysyłanie maili.

  • Sprawdzają Reverse DNS numeru IP, z którego wysyłamy maila. Reverse DNS działa odwrotnie do DNSu, czyli dla danego numeru IP podaje nazwę domeny.

Jeżeli mail jest spamem i ktoś się podszywa pod daną domenę to inny będzie Revers dla IP, z którego wysyła maile, niż wskazuje to rekord MX, dla domeny pod którą się podszwa.

Jak rozwiązać ten problem. Musimy zadbać o to, aby obydwa te rekordy się ze sobą zgadzały. Rozwiązań jest kilka:

  • Możemy sprawdzić jaki jest Revers dla numeru IP hostingu i wpisać domenę z Reversu w rekordzie MX ustawień domeny.
  • Ustawić (lub poprosić helpdesk o to) Revers dla IP hostingu na domenę wpisaną w rekord MX domeny.
  • Postawić własny serwer DNS i tam skonfigurować rekord MX.

Wszystko zależy od tego, w co mamy wgląd, a w co nie mamy.

Link do tutoriala dotyczącego instalacji i konfiguracji hMailServer…
Link do narzędzia online umożliwiającego sprawdzenie wszystkich rekordów DNS…