Błąd „The JDK is missing and is required to run some NetBeans modules” podczas uruchamiania NetBeans’a

Podczas uruchamiania platformy NetBeans w edycji przeznaczonej dla języka Java lub po uaktualnieniu platformy o moduły do obługi języka Java, może nasz spotkać przykra niespodzianka. Okazać się może, że zamiast uruchomionej aplikacji, naszyn oczom ukaże się okno dialogowe z błędem następującej treści.

The JDK is missing and is required to run some NetBeans modules

Do wyboru będziemy mieli albo zakmnięcie aplikacji za pomocą klawisza Exit albo wyłączenie niektórych modułów klawiszem Disable Modules and Continue. Druga opcja nie jest żadnym rozwiązaniem, więc klikamy Exit.

Przyczyną błędu jest to, iż zapewne instalowaliśmy NetBeans’a mając zainstalowaną platformę Java w edycji JRE, czyli przeznaczoną tylko do uruchamiania aplikacji Java, a nie do ich pisania. Później, już po zainstalowaniu środowiska NetBeans, doinstalowaliśmy platforę Java w wersji JDK, która umożliwia programowanie. Niestety, w konfiguracji NetBeans’a pozostał stary wpis dotyczący JRE, który uniemożliwia nam poprawne uruchomienie niektórych modułów.

Rozwiązanie tego problemy jest banalne i sprowadza się do edycji jednego pliku. W katalogu, gdzie zainstalowaliśmy NetBeans’a odnajdujemy plik

/etc/netbeans.conf

a następnie odnajdujemy linię, w której znajduje się definicja parametru

netbeans_jdkhome

Jeżeli jest ona zakomentowana znakiem # to ją odkomentowywujemy. Dodatkowo ustawiamy ścieżkę tak aby nie wskazywała na JRE tylko na JDK, czyli przykładowo linię

netbeans_jdkhome=”C:\Program Files\Java\jre”

zastępujemy linią

netbeans_jdkhome=”C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_25″

Po tym zabiegu, uruchomienie NetBeans’a powinno już się udać.