PHP APC Tutorial ? cz.2: Panel administracyjny APC ? Czyli optymalizacja stron PHP

W poprzednim artykule z niniejszej serii tutoriali, opisywałem, czym jest APC, do czego jest stosowany oraz, w jaki sposób można zainstalować go na platformach Windows oraz Linux. Teraz czas na drugą część kursu, w której poznamy panel administracyjny APC oraz do jakich informacji daje nam dostęp.

Instalacja panelu administracyjnego

Panel administracyjny APC jest w postaci pojedynczego pliku o nazwie apc.php. Plik ten jest umieszczony w źródłach APC, które możemy pobrać z oficjalnej strony http://pecl.php.net/package/APC. Po rozpakowaniu, w folderze głownym, pośród innych plików jest wspomniany plik apc.php. Aby zobaczyć działanie panelu administracyjnego, kopiujemy ten plik do dostępnej z poziomu przeglądarki lokalizacji oraz wywołujemy go. Naszym oczom, ukaże się poniższy obraz.

apc_admin

Do wykonania została nam jeszcze jedna czynność. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego, bez konieczności logowania się do niego, musimy wyłączyć konieczność autoryzacji. W tym celu edytujemy plik apc.php, który skopiowaliśmy. Odnajdujemy linijkę:

defaults(‘USE_AUTHENTICATION’,1);

i zmieniamy ją na:

defaults(‘USE_AUTHENTICATION’,0);

Alternatywnym rozwiązaniem jest faktyczne ustawienie danych logowania. W tym celu nie wykonujemy powyższej czynności, tylko odnajdujemy linijki:

defaults(‘ADMIN_USERNAME’,'apc’);
defaults(‘ADMIN_PASSWORD’,'password’);

i wprowadzamy własne dane do zalogowania. Warunkiem koniecznym jest przynajmniej zmiana obecnego hasła na jakiekolwiek inne. Gdy to zrobimy to w prawym, górnym rogu panelu administracyjnego, będziemy mogli się zalogować po kliknięciu w przycisk Login.

Zakładka: View Host Stats

W zakładce nazwanej View Host Stats mamy dostęp do zbiorczych informacji o APC. Jej wygląd jest pokazany na powyższym rysunku. W obrębie tej zakładki mamy dostępne sekcje:

General Cache Information

Ogólne informacje o APC takie jak wersja, czas pracy, wykorzystywana pamięć itp.

File Cache Information

Zbiorcze informacje dotyczące cache’owania całych plików PHP. Mamy tu między innymi liczbę cache’owanych plików, statystyki trafień itp. Cache’owanie całych plików polega na buforowaniu skryptów PHP w postaci tzw. opcodes, czyli skompilowanej formie języka PHP. Bardzo ważnym parametrem jest tu Cache full count, który mówi nam, ile razy cache został zapełniony. Duża wartość w tym polu sugeruje, aby zwiększyć dostępną dla APC ilość pamięci.

User Cache Information

Zbiorcze informacje dotyczące cache’owania zmiennych w plikach PHP z wykorzystaniem odpowiednich funkcji języka PHP dostarczanych wraz z APC, które są jawnie wywoływane przez programistę. Mamy tu między innymi liczbę cache’owanych zmiennych, statystyki trafień itp. Tak jak poprzednio, jest tu pole Cache full count.

Runtime Settings

W tej zakładce dostępne są ustawienia konfiguracyjne APC, które można modyfikować w odpowiednich plikach INI, o czym później.

Host Status Diagrams

Graficzna reprezentacja wykorzystywanych zasobów pamięci oraz statystyk trafień.

Detailed Memory Usage and Fragmentation

Szczegółowa informacja o wykorzystywanej pamięci oraz jej pofragmentowaniu.

Zakładka: System Cache Entries

apc_file

W tej zakładce dostępne są szczegółowe informacje dotyczące skryptów PHP, które są cache’owane. Jest to rozwinięcie skrótowych informacji, które w poprzedniej zakładce kryły się w sekcji File Cache Information. Jest tu podana dokładna lista plików, które znajdują się w cache’u, liczba trafień, rozmiar oraz daty plików. W odróżnieniu od cache’owania zmiennych, które następuje tylko jawnie poprzez wykorzystanie przez programistę odpowiednich funkcji, cache’owanie skryptów PHP odbywa się automatycznie. Należy jeszcze wspomnieć, że szczegółowe dane dotyczące konkretnych plików możemy uzyskać po kliknięciu na nazwę danego pliku.

Zakładka: Per-Directory Entries

apc_dir

Zakładka ta dotyczy tego samego co poprzednia View Host Stats, czyli opcode cache. Różnica polega na tym, że dane tu prezentowane są przedstawiane nie ze względu na pojedyncze pliki, ale ze względu na całe foldery. Mamy tu dostępną liczbę cache’owanych plików w poszczególnych folderach, liczbę trafień ze względu na folder, sumaryczny rozmiar cache’owanych plików w folderze, średnią liczbę trafień oraz średni rozmiar.

Zakładka: User Cache Entries

apc_user

W tej zakładce mamy dostęp do listy cache’owanych zmiennych użytkownika. Tak jak już wspominałem, ten rodzaj cache’owania odbywa się tylko jawnie, poprzez programistę. Mamy tu dostępne takie informacje jak: identyfikator zmiennej, jej rozmiar, czasy utworzenia, dostępu, modyfikacji i usunięcia oraz czas po jakim zmienna zostanie usunięta z cache’u. Podobnie jak w przypadku plików, po kliknięciu na identyfikator danej zmiennej, otrzymamy informacje szczegółowe informacje, w tym zawartość danej zmiennej. Sposób wykorzystywania cache’owania zmiennych użytkownika będzie zaprezentowany w kolejnych odcinkach tutoriala.