Firefox oraz klawisze Home, End, PageUp oraz PageDown, które źle działają

Użytkownicy Firefoxa mogą stanąć przed dziwnym problemem, który objawia się niewłaściwym działaniem klawiszy Home, End, Page Up oraz Page Down.

Rozwiązanie tego problemu jest banalne – wystarczy nacisnąć klawisz F7, aby wyłączyć tzw. tryb Caret Browsing.

Tryb ten jest dedykowany użytkownikom Laptopów / Notebooków. Ma on im ułatwiać zaznaczanie tekstu. Gdy tryb jest włączony, możliwe jest umieszczenie w oknie przeglądarki za pomocą myszy kursora tekstowego. Pozwala to na późniejsze poruszanie się po stronie za pomocą kursorów oraz zaznaczanie tekstu przy pomocy klawisza Shift połączonego właśnie z kursorami.

Tryb ten jest powodem niewłaściwego działania tytułowych klawiszy, gdyż zmieniają one wtedy swoją rolę. Dla przykładu, klawisze HOME i END zamiast prowadzić nas odpowiednio na początek i koniec strony, zaczynają powodować przesuwanie kursora na początek i koniec linii. Klawisze PageUp oraz PageDown.

Podczas włączania trybu Carret Browsing jesteśmy pytani, czy ma zostać wyłączone okienko powiadomień dotyczące uruchamiania tego trybu. Jest to checkbox w dolnej części okienka.

Caret_Browsing

Jeżeli zaznaczamy owy checkbox, a później zechemy, aby jednak potwierdzenie pokazywało się spowrotem, to możemy jes przywrócić w poniższy sposób.

1. W oknie adresu wpisujemy i zatwierdzamy:

about:config

2. Filtrujemy w poszukiwaniu poniższego ustawienia:

accessibility.warn_on_browsewithcaret

3. Ustawiamy wartość tego parametru na:

true