Tutorial Linux OS Kernel – Prosta kompilacja jądra systemu Linux na przykładzie Fedora 15

Kompilacja jądra systemu Linux z podstawową konfiguracją jest bardzo prosta. Podstawowa konfiguracja oznacza w tym wypadku ustawienia standardowe, których nawet nie musimy zmieniać. Można oczywiście próbować wprowadzać miany w konfiguracji, ale to już zadanie dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Ktoś może zadać pytanie, po co konfigurować jądro, jeżeli nie konfigurujemy go? Dla przykładu po to, aby przeprowadzić kompilacje zoptymalizowaną pod swoją architekturę procesora. Kroków jest kilka i wyglądają, jak poniżej.

1. Najpierw przechodzimy na uprawnienia administratora poniższym poleceniem oraz wprowadzamy hasło.

su

2. Instalujemy potrzebne do kompilacji aplikacje poniższym poleceniem oraz zatwierdzamy klawiszem y gdzie trzeba. Poniższe powinno wystarczyć, ale gdyby były jakieś problemy, to po rozpakowaniu źródeł (o tym poniżej) w podfolderze ./scripts/ znajduje się skrypt o nazwie ver_linux który sprawdzi nam całą listę wymaganych aplikacji i powie, jeżeli jakiejś nie ma.

yum install gcc
yum install ncurses-devel
yum install patch
yum update

3. Ze strony http://kernel.org/ ściągamy źródła naszego jądra. ja użyje najnowsze dostępnej obecnie wersji: linux-3.0.8.tar.bz2.

4. Przechodzimy do folderu, gdzie sobie ściągnęliśmy archiwum i rozpakowujemy je poleceniem:

tar -xvf linux-3.0.8.tar.bz2 -C /usr/src

5. Teraz możemy zaaplikować łaty na nasze źródła. Łaty to innymi słowy poprawki lub dodatkowe, niestandardowe funkcjonalności, których nie ma w jądrze. Oczywiście ten krok jest opcjonalny. Przykładową łatą jest rozszerzenie grsecurity wprowadzające pewne poprawki w bezpieczeństwie Linuxa. Ściągamy łatę zgodną z naszymi źródłami. W tym wypadku ze strony http://grsecurity.net/ ściągamy plik grsecurity-2.2.2-3.0.8-201110250925.patch. Po ściągnięciu, kopiujemy plik do folderu /usr/src/ oraz przechodzimy do tego folderu. Tam wykonujemy poniższe polecenie.

patch -p0 < grsecurity-2.2.2-3.0.8-201110250925.patch

6. Przechodzimy do folderu /usr/src/linux-3.0.8/ oraz wykonujemy program konfigurujący poniższym poleceniem. Tutaj nie musimy zazwyczaj zmieniać nic, oprócz sprawdzenia, czy mamy wkompilowywane w jądro odpowiednie systemy plików. Zazwyczaj sprowadza się to do sprawdzenia, czy w zakładce File systems mamy gwiazdkę przy ext4. Tutaj też pojawiają się dodatkowe opcje z naszych zainstalowanych łatek. Opcje z grsecurity znajdują się w zakładce Security options. Gdy już wprowadzimy odpowiednie zmiany, dalej dajemy Exit i potwierdzamy, że chcemy zapisać ustawienia.

make menuconfig

7. Teraz kompilujemy jądro poniższym poleceniem. Może to zająć nawet z 3 godziny i więcej.

make

8. Teraz instalujemy jądro poprzez dopisanie go do listy wyboru systemu operacyjnego.

make modules_install install

9. I już…