Politechnika Opolska – Plan Zajęć – Informatyka

Plany zajęć Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Aplikacja pod adresem:

http://www.planyzajec.po.opole.pl/weaii/gindex.html

Oznaczenia:

AiR – Automatyka i Robotyka
E – Elektrotechnika

EiT – Elektronika i Telekomunikacja
INF – Informatyka

stac. – stacjonarne (dzienne)
ns. – niestacjonarne (zaoczne)

I-go st. – inżynierskie 3,5 roku
II-go st. – magisterskie 1,5 roku

Przykładowe oznaczenie:
I INF stac. I-go st. W3 C10, I INF stac. I-go st. W3 C10

1 rok
Informatyka
inżynierskie (1. stopien)
G. wykładowa: W3
G. ćwiczeniowa: C10