Zend DataGrid – generowanie tabel HTML z CRUD – biblioteka ZFDataGrid (klasa BVB_Grid)

Zend dla PHP to taki sam standard, jak JQuery dla JavaScript. Wszyscy doceniają też Zend_Form oraz wszystkie inne moduły. Brak jednak jednego. DataGridu, czyli modułu analogiczenego do Zend_Form, ale służący do generowania tabel HTML wypełnionych zawartością pobraną z odpowiednich tabel w bazie danych np. MySQL.

Darmowym rozszerzeniem dla Zenda opartym na licencji odpowiadającej BSD, który rozwiązuje ten problem jest ZFDataGrid, który dodaje do Zenda zestaw klas BVB_Grid.

Co nam oferuje ta klasa?

Funkcjonalności jest wiele.

  • Wiele różnych adapterów, do zasilania tabel: Zend_Db_Table, Zend_Db_Select, Array, Xml, Json, Csv.
  • Generowanie formularzy dla operacji CRUD.
  • Generowanie pól do przeszukiwania tabel i funkcji sortujących.
  • Możliwość konfiguracji poprzez Zend_Config i pliki INI.
  • Możliwość eksportu tabel do Pdf, Word, Excel, drukarki, Xml, Csv, Ods, Odt, Json.
  • Wysoka konfigurowalność, dekoratory, callbacks, Css.
  • Wsparcie dla AJAX na bazie JQuery.
  • Obsługa paginacji (stronicowania)
  • Wiele, wiele innych…

Biblioteka ma dosyć przejrzystą dokumentację oraz ewentualny przykładowy projekt, gdzie jest zastosowana. Jest jednak kilka niepisanych sytuacji i możliwych problemów, które postaram się przedstawić w kilku najbliższych wpisach na mojej stronie.

Kwestia czasu, kiedy stanie się integralną częścią Zenda.

Serdecznie polecam.