Problem z instalacją Zend Debugger – Komunikat ‘An error occurred…’

Instalacja Zend Debugger dla platformy Eclipse powinna standardowo przebiegać przy użyciu następującego URL: http://download.zend.com/pdt.

Jednakże proces ten może zakończyć się nieprzyjemnym rozczarowaniem w postaci komunikatu:

'Installing Software' has encountered a problem.
An error occurred while collecting items to be installed.

W szczegółach tego problemu możemy znaleźć:

An error occurred while collecting items to be installed
session context was:(profile=epp.package.php, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).
No repository found containing: osgi.bundle,org.zend.php.debug.debugger,5.3.18.v20110322
No repository found containing: osgi.bundle,org.zend.php.debug.debugger.win32.x86,5.3.18.v20110322
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,org.zend.php.debug_feature,5.3.18.v20110322

Rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z alternatywnego adresu URL:

http://downloads.zend.com/studio-eclipse/updates/7_1

i odszukanie Zend Debugger w na tamtejszej liście oprogramowania.