Formatowanie tekstu w C# i .NET 4.0 – drukowanie zmiennych na konsolę

Metody do wypisywania tekstu na konsolę takie jak Console.WriteLine() oraz Console.Write() umożliwiają wplatanie zmiennych w ciąg tekstu wysyłany na konsolę w sposób podobny do znanej z C funkcji printf(). Obrazuje to poniższy przykład.

Console.WriteLine("{0}, {2}, {1}", 1, 2, 3);
// Daje w efekcie: 1, 3, 2
 
Console.WriteLine("{0}, {0}, {0}", 1, 2, 3);
// Daje w efekcie: 1, 1, 1
 
Console.WriteLine("{0}, {1}", 1);
// Błąd!!! Niezgodność liczby parametrów