Przekazywanie parametrów przez wiersz poleceń w C#

Aby odczytać w naszej aplikacji napisanej w C# parametry przekazane przez wiersz poleceń przy wywołaniu aplikacji, mamy do dyspozycji 2 metody. O tyle o ile pierwsza jest dla większości oczywista, to ta druga już jest mniej znana.

Pierwsza to odczyt parametrów z tablicy będącej parametrem funkcji Main jak pokazano poniżej.

static int Main(string[] args)
{
   for(int i = 0; i < args.Length; i++)
      Console.WriteLine("Arg: {0}", args[i]);
}

Druga metoda to pobranie tejże tablicy nie z parametrów metody, a z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji, jak pokazano poniżej.

static int Main()
{
   string[] theArgs = Environment.GetCommandLineArgs();
   foreach(string arg in theArgs)
      Console.WriteLine("Arg: {0}", arg);
}