Wzorce programistyczne – Dekorator (Decorator) w C++ i PHP

Wzorzec programistyczny typu Dekorator jest bardzo wygodnym sposobem wzbogacania (dekorowania) obiektu w czasie rzeczywistym. Efekt ten jest osiągany poprzez wrappowanie instancji obiektu w kolejne instancje, które dodają do obiektu bazowego kolejne funkcjonalności.

Wzorzec opiszę na 2 przykładach. Pierwszy będzie to przykład oparty o PHP i zaczerpnięty z frameworków do tworzenia stron WWW. Będziemy chcieli osiągnąć efekt wrapowania tagów HTML w kolejne tagi. Dla przykładu:

$box1 = new Div(new Link( new Image() ));
$box1->printOut();

Powyższy kod ma dać w efekcie wydruk na ekranie w postaci:

<div><a><img/></a></div>

Zaczniemy od interface’u o nazwie iPrintable, który będzie enkapsulować przykładową funkcjonalność związaną z tagiem, czyli drukowanie na ekranie.

interface Printable
{
 public function printOut();
}

Teraz oprogramujemy sobie pierwszą klasę – Image – która będzie reprezentować tag img. Klasa Image nie będzie dekoratorem tylko zwykłą klasą, gdyż tag img nie może zawierać wewnątrz innych tagów.

class Image implements iPrintable {
 public function printOut() {
  echo '<img/>';
 }
}

Teraz napiszemy klasę dekoratora enkapsulującą funkcjonalności związane z linkiem.

class Link implements iPrintable {
 protected $inner;
 
 public function __construct(iPrintable $inner) {
  $this->inner = $inner;
 }
 
 public function printOut() {
  echo '<a>';
  $this->inner->printOut();
  echo '</a>';
 }
}

Teraz napiszemy drugą klasę dekoratora enkapsulującą funkcjonalności związane z div’em.

class Div implements iPrintable {
 protected $inner;
 
 public function __construct(iPrintable $inner) {
  $this->inner = $inner;
 }
 
 public function printOut() {
  echo '<div>';
  $this->inner->printOut();
  echo '</div>';
 }
}

Oczywiście, wzorzec Dekoratora nie musi mieć nic wspólnego z pokazanym powyżej wrappowaniem tagów. Poniższy przykład w C++ pokaże inne przykładowe zastosowanie tego wzorca.

class Value
{
 public: 
  int value;
 
  Value() {
    value = 5;
  }
};
 
//----------------------------------------------
 
class ValueDecorator
{
 protected:
  Value* inner;
 
 public:    
  ValueDecorator(Value* inner) {
    this->inner = inner;
  }
 
  void printOut() {
    cout << inner->value + 1;
  }
};
 
//----------------------------------------------
 
int main()
{
  ValueDecorator d( new Value );
  d.printOut();
}

Jak widać na powyższym przykładzie, klasa Dekoratora dodaje liczbę 1 do wartości bazowej wziętej z klasy, którą dekoruje.