Przekierowanie wyniku funkcji var_dump do pliku

Funkcja var_dump() w języku PHP dzięki swej użyteczności jest często stosowana do debugowania kodu. Są jednak sytuacje, gdy jestśmy ograniczeni w jej stosowaniu, gdyż nie możemy zobaczyć na ekranie jej wyniku. Przykładem takiej sytuacji jest ta, gdy dany plik PHP jest wywoływany za pomocą AJAXa i w przeglądarce nie jest wyświatlany bezpośrednio. Rozwiązaniem jest zbuforowanie wyjścia i zapisanie go do pliku. Dodatkowo, tak zbuforowane dane nie pojawiają sięna wyjściu pliku i nie zaburzają sekwencji kodu. Poniżej przykład.

ob_start();
var_dump($this);
$d = ob_get_clean() ;
$f = fopen('out.html', 'w+');
fwrite($f, $d);
fclose($f);