Kurs tworzenia gadżetów na platformę iGoogle (iGoogle gadget tutorial) – cz. 1: informacje wstępne

Platforma iGoogle to z założenia konfigurowalna i spersonalizowana wersja strony startowej zbudowanej w oparciu o gadgety (widgety), czyli małe aplikacje skryptowe rozszerzające funkcjonalności platformy. Niniejszy tekst jest pierwszym z serii o tworzeniu tych małych aplikacji na platformę iGoogle.

Najpierw trochę terminologii związanej z platformą iGoogle.


Gadget Kod wykorzystujący OpenSocial API w celu rozszerzenia funkcjonalności platformy iGoogle.
Definicja (specyfikacja) gadgetu Plik napisany w języku XML definiujący gadget.
Słownik (katalog) gadgetów Ranking wszystkich dostępnych gadgetów ocenianych na podstawie popularności i ocen użytkowników
Lewa nawigacja Znajdująca się po lewej stronie okna iGoogle lista wszystkich gadgetów, które użytkownik podpiął do swojego okna. Listę tworzą linki, których kliknięcie powoduje przełączenie z widoku domowego do pełnego widoku gadgetu.
Widok Tryb wyświetlania, w którym może znajdować się gadget.
Widok domowy Pomniejszony tryb wyświetlania gadgetu, w którym znajdują się wszystkie gadgety, gdy są wyświetlane razem.
Widok pełny Powiększony tryb wyświetlania gadgetu, w którym znajdują się gadget, gdy jest jedynym wyświetlanym w oknie iGoogle.
Przyjaciele OpenSocial API daje dostęp do użytkowników, kórzy otrzymali od nas status naszych Przyjaciół. Przyjaciół dodaje się za pomocą linku w lewej nawigacji.

Poniżej przykład prostego gadgetu typu HelloWorld.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <Module>
  <ModulePrefs title="Hello World!">
   <Require feature="opensocial-0.8" />
  </ModulePrefs>
  <Content type="html">
   <![CDATA[
    Hello, world!
   ]]>
  </Content>
 </Module>

<Module> Oznacza, iż ten plik XML zawiera specyfikację gadgetu.
<ModulePrefs> Zawiera informacje opisujące gadget i jego autora.
<Require /> Opisuje wymagania gadgetu. W tym wypadku jest to OpenSocial API (v0.8).
<Content> Zawiera kod gadgetu. W tym wypadku zawartość jest utworzona z kodu HTML.
<![ CDATA[...]]> Wewnątrz tego tagu umieszczamy cały kod HTML, CSS oraz JS, które składają się na gadget. Tag ten służy do wyłączenia jego zawartości z reguł, którym podlega plik XML.

Teraz, jeżeli chcemy przetestować nasz gadget, musimy go załadować na jakiś serwer tak, aby plik XML z naszym gadgetem był dostępny przez internet. Następnie wchodzimy na naszą stronę iGoogle oraz klikamy na Dodaj gadżety w prawym, górnym rogu. Na stronie, która się otworzy klikamy w Dodaj kanał lub gadżet w lewym, dolnym rogu. Po potwierdzeniu, w naszym oknie iGoogle zobaczymy naszego gadgeta.

To tyle w tym odcinku niniejszego kursu. Zapraszam do dalszej lektury wkrótce…