PHP + MySQL: Połączenie z bazą danych i wykonanie zapytania

PHP oferuje bardzo wygodne mechanizmy do pracy z większością baz danych. Funkcje mają podobne nazwy i wywołania, więc przejście z jednej bazy do drugiej nie nastręcza wielkich problemów. Poniżej pokazany jest przykład jak połączyć się z serwerem MySQL zlokalizowanym na localhost, wybrać przykładową bazę danych o nazwie test oraz wykonać na niej przykładowe zapytanie SQL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
$link = mysql_connect('localhost', 'user', 'password'); 
	if (!$link) { 
		die("Connection NOT OK"); 
	} 
	echo 'Connection OK <br>';
 
$db = mysql_select_db('test', $link);
	if (!$db) {
		die ("Database NOT OK");
	}
	echo 'Database OK <br>';
 
$query = "INSERT INTO tabela1 (id, value) VALUES (1, 121);";
$result = mysql_query($query);
	if (!$result) {
		die("Query NOT OK");
	}
	echo 'Query OK <br>';