Funkcja catalog_product.update w Magento SOAP

Przykład pokazujący jak połączyć się przez SOAP z Magento i uaktualnić informacje (tu pole o nazwie margin) o konkretnym produkcie wskazanym przez SKU.

$mage_url = 'http://127.0.0.1/magento1330/api/?wsdl';
$soap = new SoapClient($mage_url);

$mage_user = 'login';
$mage_api_key = 'pass';
$session_id = $soap->login( $mage_user, $mage_api_key );

$product_sku = 'RWR1';
$product_data = array( 'margin' => 500 );
$arguments = array( $product_sku, $product_data );
$soap->call( $session_id, 'catalog_product.update', $arguments );