PostgreSQL – instalacja przez yum i konfiguracja dla PHP na Linux Fedora

PostgreSQL to kolejna, po MySQL, bardzo popularna i darmowa baza danych. Jej instalacja i konfiguracja na systemie Linux jest prosta i szybka.

# su

Służy do uzyskania uprawnień administratora. Po wydaniu tego polecenia zostaniemy poproszeni o podanie hasła dla konta root.

# yum -y install postgresql postgresql-server php-pgsql

Instalator yum sam ściągnie i zainstaluje wymagane pliki.

# passwd postgres

Po zatwierdzeniu wprowadzimy dwukrotnie hasło dla naszej bazy.

# mkdir /usr/local/pgsql
# mkdir /usr/local/pgsql/data
# chown postgres /usr/local/pgsql/data
# su postgres
# initdb -D /usr/local/pgsql/data

Dzięki powyższemu utworzymy klaster bazy danych.

# pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data start

Teraz uruchomiliśmy serwer bazy danych.

# createdb nazwa_bazy

Utworzyliśmy bazę danych w klastrze.

# psql nazwa_bazy

A tutaj uzyskujemy dostęp do naszej bazy za pomocą tekstowego narzędzia psql.

# su

Wracamy do uprawnień administratora.

# service httpd restart

Restartujemy Apache, żeby PHP zobaczył naszego PostgreSQLa.