MySQL + phpMyAdmin – instalacja i konfiguracja na Linux Fedora via yum

Czym jest MySQL, chyba wie każdy – najbardziej popularna, darmowa baza danych. Czym jest phpMyAdmin, też wie chyba każdy – najwygodniejsze narzędzie do zarządzania MySQL, jakie napisano. Ich instalacja i konfiguracja na systemie Linux (Windows też) jest prosta i szybka.

1. Zacznijmy od zainstalowania MySQL. Wchodzimy do konsoli i wydajemy kolejno polecenia.

# su

Służy do uzyskania uprawnień administratora. Po wydaniu tego polecenia zostaniemy poproszeniu o podanie hasła dla konta root.

# yum -y install mysql mysql-server

Wywołujemy apliakcję yum, która sama ściągnie i zainstaluje nam naszą bazę danych.

2. Teraz wstępnie skonfigurujemy naszą bazę.

# chkconfig mysqld on

Powyższe polecenie sprawi, że nasz serwer bazy, będzie uruchamiany przy starcie systemu. Jeżeli tego nie chcemy, to nie wywołujemy powyższego polecenia.

# service mysqld start

Ta komenda uruchamia nasz serwer bazy danych. Jeżeli serwer nie będzie uruchamiany przy starcie systemu, to będziemy musieli ją wywoływać każdorazowo, gdy będziemy chcieli go uruchomić.

# mysqladmin -u root password 'NASZE_NOWE_HASŁO'

Powyższym ustawimy hasło administracyjne dla naszego serwera bazy danych.

3. Teraz zainstalujemy phpMyAdmin

# yum -y install phpmyadmin

Znów wywołujemy apliakcję yum, która ściągnie i zainstaluje nam phpMyAdmin.

4. I uruchamiamy phpMyAdmin

W tym celu uruchamimy naszą przeglądarkę internetową i wpisujemy:

http://localhost/phpmyadmin

Podajemy parametry logowania, czyli:

login: root
pass: NASZE_NOWE_HASŁO

i jesteśmy w środku…