Programowe dodawanie produktów za pomocą Magento API

Programowe dodawanie produktów w Magento jest stosunkowo proste – o ile wie się jak to zrobić. Przydać się to może przy pisaniu modułów importu. Poniżej zaprezentowany jest najprostszy wariant z podstawowymi parametrami.

//pobieramy model
$product = Mage::getModel('catalog/product');

//ustawiamy podstawowe atrybuty
$product->setSku('PROG.22');
$product->setName('Nazwa_produktu');
$product->setDescription('Opis_produktu');
$product->setShortDescription('Opis_skrocony');
$product->setPrice(39.99);
$product->setWeight(1.0000);

//ustawiamy parametry magazynowe
$product->setStockData(array(
   'is_in_stock' => 1,
   'qty' => 100
));

//ustawiamy pozostałem wymagane parametry na wartości domyślne
$product->setAttributeSetId('4');
$product->setTypeId('simple');
$product->setVisibility(Mage_Catalog_Model_Product_Visibility::VISIBILITY_BOTH);
$product->setStatus(1);
$product->setTaxClassId(0);

//zapisujemy
try {
   $product->save();
   echo "Dodano...";
}
catch (Exception $e) {
   echo "ERROR: ";
   print_r($e->getMessage());
}