Odczyt plików XML za pomocą Magento API

Magento za pośrednictwem swojego API oferuje niesamowicie wygodny sposób na pracę z plikami XML. Wszystko odbywa się za pomocą obiektu klasy Varien_Simplexml_Config.

Poniżej zaprezentowany jest krótki kod pokazujący, jak odczytać plik XML z folderu przykładowego modułu, a następnie przekonwertowanie go do postaci tablicy asocjacyjnej.

$xmlPath = Mage::getBaseDir().DS."app\code\local\ProTech\Vm2Mage\config.xml";
$xmlObj = new Varien_Simplexml_Config($xmlPath);
$xmlData = $xmlObj->getNode()->asArray();

echo "<pre>";
print_r($xmlData);
echo "</pre>";