Magento: Produkty niewidoczne po dodaniu

Kiedy dodamy nowe produkty za pomocą panelu administracyjnego, może się zdażyć, że nie będą widoczne we frontendzie. Przyczyna może być dwojaka – albo nieaktualne indeksy albo wybrana niewłaściwa kategoria główna.

Jeżeli to indeksy to robimy tak:
System -> Index Management:
- Select All
- Reindex Data
- Submit

Jeżeli to kategoria główna:
System -> Menage Stores
- Select Store
- ustawiamy odpowiednią Root Category
- Save