Nieudane zdalne logowanie do panelu Magento

Podczas pracy ze sklepem Magento są dwie sytuacje, gdy możemy mieć problem z zalogowaniem się do panelu administratora.

Pierwsza z nich to sytuacja, gdy instalujemy Magento lokalnie (localhost). Ten problem jest obszernie opisany w internecie i sprowadza się, w ogólnym zarysie, do zmiany Base URL z localhost na 127.0.0.1 (możliwe są też alternatywne zmiany w pliku systemowym Magento).

Druga sytuacja dotyczy normalnej instalacji produkcyjnej na zdalnym serwerze z przypisaną domeną. Sytuacja ta ma specyficzną cechę, gdyż okazuje się, że dotyczy tylko przeglądarek innych niż Firefox (np. IE, Opera). Rozwiązanie jest dość proste:

  • 1. Należy poprawnie skonfigurować strefę i czas systemowy na serwerze.
  • 2. W Magento, w System->Configuration->General->Locale Options również należy skorygować strefę czasową.

  • 3. W Magento, w System->Configuration->Web->Session Cookie Management należy ustawić Use HTTP Only na NIE.