PL/SQL w Oracle – Tworzenie typu (obiektu) i ciała (body)

Szablon tworzenia przykładowego typu klasy obiekt, a poniżej ciało do przykładowej procedury i funkcji.

CREATE OR REPLACE
TYPE TAdres AS OBJECT(
  ulica VARCHAR2(30),
  numer VARCHAR2(10),
  miasto VARCHAR2(20),
  kod VARCHAR2(6),

  MEMBER FUNCTION daj RETURN TAdres,
  MEMBER PROCEDURE nowa_adres(na TAdres)
)

…oraz ciało obiektu…

CREATE OR REPLACE
TYPE BODY TAdres AS
  MEMBER FUNCTION daj RETURN TAdres AS
  BEGIN
   RETURN self;
  END;

  MEMBER PROCEDURE nowa_adres(na TAdres) AS
  BEGIN
   self.ulica := na.ulica;
   self.numer := na.numer;
   self.miasto := na.miasto;
   self.kod := na.kod;
  END;
END;